ghettoVCB

 

ghettoVCB

VMware ESXi 備份ghettoVCB.sh基本設定

VMware ESXi 備份ghettoVCB.sh進階設定

VMware ESXi 備份還原ghettoVCB-restore.sh 設定

VMware ESXi ghettoVCB 版本問題和錯誤訊息